Gia Lai sẽ chấn chỉnh, xử lý các phòng khám tư nhân vi phạm

Tỉnh Gia Lai sẽ xử lý các phòng khám tư nhân vi phạm phòng chống dịch bệnh. Ảnh T.T
Tỉnh Gia Lai sẽ xử lý các phòng khám tư nhân vi phạm phòng chống dịch bệnh. Ảnh T.T
Tỉnh Gia Lai sẽ xử lý các phòng khám tư nhân vi phạm phòng chống dịch bệnh. Ảnh T.T
Lên top