Gia Lai: Quân đội phun khử khuẩn cho 2 bệnh viện lớn của tỉnh

Quân đội vào phun khử khuẩn ở Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh TTuấn
Quân đội vào phun khử khuẩn ở Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh TTuấn
Quân đội vào phun khử khuẩn ở Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh TTuấn
Lên top