Gia Lai: Quân đoàn 3 đưa quân vào giúp ngừa dịch COVID-19

Lực lượng Quân đoàn 3 phun thuốc khử khuẩn ở phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa. Ảnh. MVL
Lực lượng Quân đoàn 3 phun thuốc khử khuẩn ở phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa. Ảnh. MVL
Lực lượng Quân đoàn 3 phun thuốc khử khuẩn ở phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa. Ảnh. MVL
Lên top