Gia Lai: Phượng vĩ được "cách ly" khi có nguy cơ ngã, đổ

Cây phượng khoảng 40 năm được "cách ly" trong sân trường THCS Trần Phú, thành phố Pleiku (Gia Lai)
Cây phượng khoảng 40 năm được "cách ly" trong sân trường THCS Trần Phú, thành phố Pleiku (Gia Lai)
Cây phượng khoảng 40 năm được "cách ly" trong sân trường THCS Trần Phú, thành phố Pleiku (Gia Lai)
Lên top