Gia Lai: Phong tỏa một số địa phương và kích hoạt bệnh viện dã chiến

Ngành chức năng tỉnh Gia Lai thiết lập lệnh phong tỏa, kiểm soát chặt chẽ nhiều địa điểm, khu vực. Ảnh TTuấn
Ngành chức năng tỉnh Gia Lai thiết lập lệnh phong tỏa, kiểm soát chặt chẽ nhiều địa điểm, khu vực. Ảnh TTuấn
Ngành chức năng tỉnh Gia Lai thiết lập lệnh phong tỏa, kiểm soát chặt chẽ nhiều địa điểm, khu vực. Ảnh TTuấn
Lên top