Gia Lai: Phó Phòng Tài chính - Kế hoạch treo cổ tự vẫn

Công an điều tra nguyên nhân Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tự vẫn. Ảnh minh họa.
Công an điều tra nguyên nhân Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tự vẫn. Ảnh minh họa.
Công an điều tra nguyên nhân Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tự vẫn. Ảnh minh họa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM