Gia Lai: Phó Bí thư xã chiếm thác nước trái phép, kinh doanh du lịch

Gỗ trong khu du lịch chờ đưa vào sử dụng. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Gỗ trong khu du lịch chờ đưa vào sử dụng. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Gỗ trong khu du lịch chờ đưa vào sử dụng. Ảnh: ĐÌNH VĂN
Lên top