Gia Lai: Nỗ lực tìm kiếm người rơi xuống hồ, mất tích

Hiện trường nơi anh V. mất tích
Hiện trường nơi anh V. mất tích
Hiện trường nơi anh V. mất tích
Lên top