Gia Lai nhiều thuận lợi để thực hiện sống chung an toàn với COVID-19

Gia Lai có nhiều thuận lợi để sống chung an toàn với COVID-19. Ảnh T.T
Gia Lai có nhiều thuận lợi để sống chung an toàn với COVID-19. Ảnh T.T
Gia Lai có nhiều thuận lợi để sống chung an toàn với COVID-19. Ảnh T.T
Lên top