Gia Lai: Nhiều phòng khám không chấp hành phòng, chống dịch COVID-19

Cục Quản lý thị trường Gia Lai kiểm tra đột xuất các phòng khám tư nhân.
Cục Quản lý thị trường Gia Lai kiểm tra đột xuất các phòng khám tư nhân.
Cục Quản lý thị trường Gia Lai kiểm tra đột xuất các phòng khám tư nhân.
Lên top