Gia Lai: Nhiều mẫu nghi ngờ dương tính đang chờ xét nghiệm lại

Ngành Y tế Gia Lai đang lấy mẫu nhiều F1 đã âm tính để xét nghiệm lần 2. Ảnh TTuấn
Ngành Y tế Gia Lai đang lấy mẫu nhiều F1 đã âm tính để xét nghiệm lần 2. Ảnh TTuấn
Ngành Y tế Gia Lai đang lấy mẫu nhiều F1 đã âm tính để xét nghiệm lần 2. Ảnh TTuấn
Lên top