Gia Lai: Nhiều giáo viên về từ vùng dịch được nghỉ coi thi

Phun hóa chất khử khuẩn trường học, lớp học tại TP Pleiku. Ảnh Thanh Tuấn
Phun hóa chất khử khuẩn trường học, lớp học tại TP Pleiku. Ảnh Thanh Tuấn
Phun hóa chất khử khuẩn trường học, lớp học tại TP Pleiku. Ảnh Thanh Tuấn
Lên top