Gia Lai: Người dân phố núi chạy lụt trong đêm

Nước từ kênh Hội Phú dâng lên cao làm ngập nhiều nhà dân trong đêm. Ảnh TT
Nước từ kênh Hội Phú dâng lên cao làm ngập nhiều nhà dân trong đêm. Ảnh TT
Nước từ kênh Hội Phú dâng lên cao làm ngập nhiều nhà dân trong đêm. Ảnh TT
Lên top