Gia Lai mở lại hoạt động vận tải với tỉnh Hải Dương

Gia Lai mở lại một số tuyến hoạt động vận tải đến các địa phương. Ảnh T.Tuấn
Gia Lai mở lại một số tuyến hoạt động vận tải đến các địa phương. Ảnh T.Tuấn
Gia Lai mở lại một số tuyến hoạt động vận tải đến các địa phương. Ảnh T.Tuấn
Lên top