Gia Lai: Mở cửa bệnh viện Đa khoa tỉnh, lập các tổ chống COVID-19 cộng đồng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã được mở cửa trở lại nhưng sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn, tránh lây nhiễm chéo. Ảnh Thanh Tuấn
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã được mở cửa trở lại nhưng sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn, tránh lây nhiễm chéo. Ảnh Thanh Tuấn
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã được mở cửa trở lại nhưng sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn, tránh lây nhiễm chéo. Ảnh Thanh Tuấn
Lên top