Gia Lai: Luân chuyển Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường TP. Pleiku

Thành ủy Pleiku đã chính thức luân chuyển Trưởng phòng TNMT TP.Pleiku nhận nhiệm vụ mới. Ảnh Đình Văn
Thành ủy Pleiku đã chính thức luân chuyển Trưởng phòng TNMT TP.Pleiku nhận nhiệm vụ mới. Ảnh Đình Văn
Thành ủy Pleiku đã chính thức luân chuyển Trưởng phòng TNMT TP.Pleiku nhận nhiệm vụ mới. Ảnh Đình Văn