Gia Lai - Kon Tum: Thiếu nhân sự ngành y tế để chống dịch bạch hầu

Bác sĩ tiêm phòng vắc-xin bệnh bạch hầu cho trẻ em. Ảnh Thanh Tuấn
Bác sĩ tiêm phòng vắc-xin bệnh bạch hầu cho trẻ em. Ảnh Thanh Tuấn
Bác sĩ tiêm phòng vắc-xin bệnh bạch hầu cho trẻ em. Ảnh Thanh Tuấn
Lên top