Gia lai: Kêu gọi già làng, trưởng bản vào Tổ chống dịch COVID-19

Tỉnh Gia Lai sẽ kêu gọi già làng, trưởng bản có uy tín vào tổ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh TTuấn
Tỉnh Gia Lai sẽ kêu gọi già làng, trưởng bản có uy tín vào tổ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh TTuấn
Tỉnh Gia Lai sẽ kêu gọi già làng, trưởng bản có uy tín vào tổ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh TTuấn
Lên top