Gia Lai: Hơn 50 tình nguyện viên xung phong hỗ trợ dập dịch COVID-19

Lên top