Gia Lai: Hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng

Bưu điện tỉnh Gia Lai tiến hành chi trả tiền hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho người dân. Ảnh: Bảo Trung
Bưu điện tỉnh Gia Lai tiến hành chi trả tiền hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho người dân. Ảnh: Bảo Trung
Bưu điện tỉnh Gia Lai tiến hành chi trả tiền hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho người dân. Ảnh: Bảo Trung
Lên top