Gia Lai: Dựa vào dân để bảo vệ rừng Quốc gia Kon Ka Kinh

Bảo tồn động vật ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là bảo vệ lá phổi xanh cho Tây Nguyên. Ảnh TA
Bảo tồn động vật ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là bảo vệ lá phổi xanh cho Tây Nguyên. Ảnh TA
Bảo tồn động vật ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là bảo vệ lá phổi xanh cho Tây Nguyên. Ảnh TA
Lên top