Gia Lai: Đóng cửa quán karaoke, vũ trường để chống dịch COVID-19

TP.Pleiku tạm thời đóng cửa quán Karaoke, vũ trường... để chống dịch bệnh. Ảnh T.Tuấn
TP.Pleiku tạm thời đóng cửa quán Karaoke, vũ trường... để chống dịch bệnh. Ảnh T.Tuấn
TP.Pleiku tạm thời đóng cửa quán Karaoke, vũ trường... để chống dịch bệnh. Ảnh T.Tuấn
Lên top