Gia Lai: Dịch chồng dịch, những y, bác sĩ không có mùa xuân

Y bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại thị xã Ayun Pa mệt mỏi, ngủ gục trên bàn sau nhiều giờ làm việc. Ảnh BCĐ
Y bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại thị xã Ayun Pa mệt mỏi, ngủ gục trên bàn sau nhiều giờ làm việc. Ảnh BCĐ
Y bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại thị xã Ayun Pa mệt mỏi, ngủ gục trên bàn sau nhiều giờ làm việc. Ảnh BCĐ
Lên top