Gia Lai: Đề xuất kiểm điểm các xã sai đối tượng hưởng tiền hỗ trợ COVID-19

Lên top