Gia Lai: Có kết quả của người chung chuyến bay bệnh nhân 2910

Tỉnh Gia Lai kích hoạt lại toàn bộ hệ thống chống dịch, khuyến cáo người dân không chủ quan với dịch bệnh. Ảnh Thanh Tuấn
Tỉnh Gia Lai kích hoạt lại toàn bộ hệ thống chống dịch, khuyến cáo người dân không chủ quan với dịch bệnh. Ảnh Thanh Tuấn
Tỉnh Gia Lai kích hoạt lại toàn bộ hệ thống chống dịch, khuyến cáo người dân không chủ quan với dịch bệnh. Ảnh Thanh Tuấn
Lên top