Gia Lai: Cháy lớn ở Nhà máy ximăng Sông Đà YaLy

Lên top