Gia Lai: Cần làm tốt truyền thông để phòng chống dịch COVID-19

Lực lương Y tế Gia Lai lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở huyện Ia Pa. Ảnh TTuấn
Lực lương Y tế Gia Lai lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở huyện Ia Pa. Ảnh TTuấn
Lực lương Y tế Gia Lai lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở huyện Ia Pa. Ảnh TTuấn
Lên top