Gia Lai: Cách ly 2 công dân mang quốc tịch Trung Quốc

Tỉnh Gia Lai khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Ảnh TT
Tỉnh Gia Lai khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Ảnh TT
Tỉnh Gia Lai khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Ảnh TT
Lên top