Gia Lai: Bớt xén, trục lợi từ các dự án tái định cư cho người nghèo

Đường giao thông nông thôn thuộc dự án giảm nghèo ở Gia Lai bị "ăn gian" khối lượng. Ảnh Trần Dung
Đường giao thông nông thôn thuộc dự án giảm nghèo ở Gia Lai bị "ăn gian" khối lượng. Ảnh Trần Dung
Đường giao thông nông thôn thuộc dự án giảm nghèo ở Gia Lai bị "ăn gian" khối lượng. Ảnh Trần Dung
Lên top