Gia Lai: Ban Quản lý rừng "thay" lâm tặc triệt hạ hơn 550 ha rừng?

Nhiều cánh rừng bị tàn phá, nhưng các Ban Quản lý bảo vệ rừng lại không hay biết.
Nhiều cánh rừng bị tàn phá, nhưng các Ban Quản lý bảo vệ rừng lại không hay biết.
Nhiều cánh rừng bị tàn phá, nhưng các Ban Quản lý bảo vệ rừng lại không hay biết.
Lên top