Gia Lai: Bác sĩ gửi hình bệnh án - vi phạm ở mức độ nào?

Sở Y tế Gia Lai đang lập Hội đồng để kỷ luật bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Đăk Pơ. Ảnh TA
Sở Y tế Gia Lai đang lập Hội đồng để kỷ luật bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Đăk Pơ. Ảnh TA
Sở Y tế Gia Lai đang lập Hội đồng để kỷ luật bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Đăk Pơ. Ảnh TA
Lên top