Gia Lai: Anh hùng Núp còn sống?

Một băng rôn gây hiểu nhầm với nội dung “Mùng Bok Núp 100 tuổi”. Ảnh: Đình Văn
Một băng rôn gây hiểu nhầm với nội dung “Mùng Bok Núp 100 tuổi”. Ảnh: Đình Văn
Một băng rôn gây hiểu nhầm với nội dung “Mùng Bok Núp 100 tuổi”. Ảnh: Đình Văn
Lên top