Gia Lai: 4 cây gỗ hương bị đốn hạ, kiểm điểm Hạt Kiểm lâm

Lên top