Gia Lai – Kon Tum: Đảm bảo an toàn cho học sinh trong phòng chống dịch

Gia Lai - Kon Tum đảm bảo an toàn cho học sinh phòng chống dịch bệnh. Ảnh TT
Gia Lai - Kon Tum đảm bảo an toàn cho học sinh phòng chống dịch bệnh. Ảnh TT
Gia Lai - Kon Tum đảm bảo an toàn cho học sinh phòng chống dịch bệnh. Ảnh TT
Lên top