Gia đình thai nhi chết lưu làm đơn bác bỏ kết luận của BV Sản Nhi Yên Bái

Cái chết bất thường của thai nhi khi thai phụ đến khám tại BV Sản Nhi Yên Bái vẫn chưa được làm sáng tỏ khi cả bệnh viện và phòng khám đều cho rằng kết quả của mình là đúng. Ảnh: Kiên Tâm.
Cái chết bất thường của thai nhi khi thai phụ đến khám tại BV Sản Nhi Yên Bái vẫn chưa được làm sáng tỏ khi cả bệnh viện và phòng khám đều cho rằng kết quả của mình là đúng. Ảnh: Kiên Tâm.
Cái chết bất thường của thai nhi khi thai phụ đến khám tại BV Sản Nhi Yên Bái vẫn chưa được làm sáng tỏ khi cả bệnh viện và phòng khám đều cho rằng kết quả của mình là đúng. Ảnh: Kiên Tâm.
Lên top