LÙM XÙM VỤ MUA VÉ BOT CẦU BẾN THỦY:

Gia đình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có ảnh hưởng gì tới Cienco4?

Ông Lê Ngọc Hoa khi còn làm Tổng GĐ Cienco4.
Ông Lê Ngọc Hoa khi còn làm Tổng GĐ Cienco4.
Ông Lê Ngọc Hoa khi còn làm Tổng GĐ Cienco4.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top