LÙM XÙM VỤ MUA VÉ BOT CẦU BẾN THỦY:

Gia đình Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có ảnh hưởng gì tới Cienco4?