Gia đình 4 đời “dệt hồn” Tổ quốc và niềm tự hào về lá cờ kỷ lục

Gia đình anh Nguyễn Văn Phục đã có 4 đời tiếp nối nghề may đo Quốc kỳ. Ảnh: Lan Nhi.
Gia đình anh Nguyễn Văn Phục đã có 4 đời tiếp nối nghề may đo Quốc kỳ. Ảnh: Lan Nhi.
Gia đình anh Nguyễn Văn Phục đã có 4 đời tiếp nối nghề may đo Quốc kỳ. Ảnh: Lan Nhi.
Lên top