Gia cảnh khó khăn của thanh niên đăng facebook tìm người để quên 50 triệu đồng

Dòng trạng thái trên trang cá nhân của anh Thành. Ảnh: facebook nhân vật
Dòng trạng thái trên trang cá nhân của anh Thành. Ảnh: facebook nhân vật
Dòng trạng thái trên trang cá nhân của anh Thành. Ảnh: facebook nhân vật
Lên top