Gia cảnh khó khăn của các nạn nhân bị xe Lexus 6666 tông phải

Bà Trương Thị Bích Chi (áo đen) đang chăm sóc cho chồng là ông Võ Hữu Thế.
Bà Trương Thị Bích Chi (áo đen) đang chăm sóc cho chồng là ông Võ Hữu Thế.
Bà Trương Thị Bích Chi (áo đen) đang chăm sóc cho chồng là ông Võ Hữu Thế.
Lên top