Ghi nhận 2 chùm ca bệnh, Hải Phòng hoả tốc dừng hoạt động du lịch

Hải Phòng dừng hoạt động du lịch từ 18h ngày 25.6. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng dừng hoạt động du lịch từ 18h ngày 25.6. Ảnh Mai Dung
Hải Phòng dừng hoạt động du lịch từ 18h ngày 25.6. Ảnh Mai Dung
Lên top