Ghé thăm Facebook "Đại tướng Võ Nguyên Giáp" với gần 40.000 likes chỉ sau 1 ngày