Ghé ngôi chùa cựu Tổng thống Mỹ Obama từng thăm

Một bức tranh Phật treo dọc hành lang.
Một bức tranh Phật treo dọc hành lang.
Một bức tranh Phật treo dọc hành lang.
Lên top