GĐ Công an Ninh Bình chỉ đạo xử lý sau thông tin xe quá tải tàn phá đê

Xe quá tải hoạt động trên tuyến đê hữu sông Hoàng Long. Ảnh: NT
Xe quá tải hoạt động trên tuyến đê hữu sông Hoàng Long. Ảnh: NT
Xe quá tải hoạt động trên tuyến đê hữu sông Hoàng Long. Ảnh: NT
Lên top