GĐ Bệnh viện C Đà Nẵng: "Chúng tôi đã đứng vững, vượt qua 14 ngày gian khó"

Y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng tiễn các bệnh nhân ra về sau lệnh cách ly. Ảnh: Trần Thùy
Y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng tiễn các bệnh nhân ra về sau lệnh cách ly. Ảnh: Trần Thùy
Y bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng tiễn các bệnh nhân ra về sau lệnh cách ly. Ảnh: Trần Thùy
Lên top