Gấu chó nặng 50kg được đưa về Trung tâm cứu hộ sau 7 năm nuôi nhốt