Gạt nước mắt, mẹ chồng nạn nhân nấu cơm chay miễn phí cho cư dân Carina