Gấp rút hoàn thiện công trình phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc nhìn từ trên cao.
Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc nhìn từ trên cao.
Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc nhìn từ trên cao.
Lên top