Gặp người từng đóng giày cho hoàng thân Norodom Sihanouk

Mãi bên nhau. Ảnh: Việt Văn
Mãi bên nhau. Ảnh: Việt Văn
Mãi bên nhau. Ảnh: Việt Văn
Lên top