Gặp người cưu mang bé trai đói lả sau khi trốn khỏi quán bánh xèo địa ngục

Ông Nguyễn Hữu Hạnh - người cưu mang em Trương Quang D sau khi trốn khỏi quán bánh xèo địa ngục. Ảnh: Lao Động.
Ông Nguyễn Hữu Hạnh - người cưu mang em Trương Quang D sau khi trốn khỏi quán bánh xèo địa ngục. Ảnh: Lao Động.
Ông Nguyễn Hữu Hạnh - người cưu mang em Trương Quang D sau khi trốn khỏi quán bánh xèo địa ngục. Ảnh: Lao Động.
Lên top