Gặp khó khăn về kỹ thuật trong xử lý sai phạm tại công trình 8B Lê Trực

Giao ban báo chí Thành Ủy Hà Nội chiều ngày 21.11
Giao ban báo chí Thành Ủy Hà Nội chiều ngày 21.11
Giao ban báo chí Thành Ủy Hà Nội chiều ngày 21.11
Lên top